Banke i kriptovalute u SAD

Krptovalute od svog pojavljivanja na finansijskom nebu izazivaju različite emocije, ali i potpuno različite regulatorne pristupe.

U SAD postoji snažna želja da se banke ohrabre da u svoje redovne poslovne aktivnosti uvrste kripto valute pa je tako kancelarija Glavnog kontrolora valute SAD izrazila nadu da bi više konkretnih smernica koje bi definisale položaj kriptovaluta doprinela tome da se banke više zagreju za iste.

Ovakav stav direktno je prouzrokovan akcijama Departmana za trezor u okviru ministarstva finansija SAD koji, u toj oblasti, vrši nadzor na nacionalnim bankama i drugim kreditnim i finansijskim institucijama izdala je mišljenja sa preporukama o tome na koji način sve ove institucije mogu poslovati sa kripto valutama.

Suština ovakvih preporuka je u tome da se formira snažno suprostavljanje čvrstim stavovima tradicionalnih banaka da transakcije koje uključuju kripto valute predstavljaju povećane rizike čije operativno rešavanje zahteva dugotrajne i skupe analize i provere.

Otuda i stav navedene kancelarije da je neophodno da se demistifikuju kripto valute, a to je direktno i izneo trenutni generalni direktor ove kancelarije Brajan Bruks. On smatra da su usvajanje kripto valuta i njihov rast neizbežni i zato je po njemu neophodna veća aktivnost regulatora.

Mnogi bi u celoj ovoj priči podvukli ipak i pristrasnost Brajana Bruksa u celoj ovoj priči jer je na ovu funkciju došao sa mesta generalnog direktora za pravne poslove Coinbase Global Inc -a.

Šta je najveća briga tih takozvanih tradicionalnih finansijskih institucija i njihovih regulatora?

To je jaka veza između kripto valuta i kriminalnih aktivnosti i na to ukazuju skoro sva istraživanja. Oko 63% ispitanika koji rade u ovim finansijskim institucijama, regulatornim telima i berzama kripto valute doživljavaju kao značajan rizik.

Ako se uzmu sva suprotstavljena mišljenja i statistički pokazatelji još mnogo regulatornog rada i prethodnih analiza pa i lobiranja predstoji kako bi se kripto valute dovele u približno jednak nivo sa postojećim valutama.

 

Daf Braun