PRAVNI SAVETI


Pravni kosalting / pravno savetovanje / pravno zastupanje: bankarstvo, osiguranje, devizno poslovanje, platne usluge i licenciranje NBS, finansijski lizing, konkurencija, ugovori i stvarno pravo, radno pravo i hr, eu pravo


BIZNIS KONSALTING


Savetovanje u postupcima privatizacije i restrukturiranja, procena potencijala i pravni konsalting kod zajedničkih ulaganja, prepoznavanje, utvrđivanje i otklanjanje rizika poslovanja, brend menandžmend, upravljanje kompanijama ...

AKCIJE

Mi smo novi na tržištu konsalting i koučing usluga i želimo da u našem budućem poslovanju iskažemo visok nivo socijalne odgovornosti i da doprinesemo pravilnom funkcionisanju društva. Jer šta znači uspešno poslovati i ostvarivati profit ako društvo i njegovi delovi kao što su porodica, kultura, okruženje i drugi odumiru.
Centar svakog društva su deca i njihove potrebe.
Srećno dete je uspešan čovek.
Srećno i zdravo dete je društvo koje napreduje.
Srećno, zdravo i edukovano dete je naša budućnost, budućnost čovečanstva.
Ztato su u centru našeg budućeg humanitarnog rada deca.
Na svakih 1000 prihodovanih dinara izdvajaćemo 2 dinara za pomoć deci koja imaju zdrvstvene probleme.
Pružajući pomoć detetu sa zdravstvenim problemima ne pomažemo u lečenju samo deteta već i dajemo doprinos u lečenju celokupnog čovečanstva.
Sa nama i bez nas molimo Vas da uplatite ponešto na razne račune dece kojima treba pomoć.
Hvala unapred.

Vaš Daf Braun tim.
parallax background