Na sva Vaša pitanja i zahteve odgovaramo besplatno. U okviru tih odgovora dajemo osnovne instrukcije, ukazujemo na odgovarajuće odredbe relevantnih propisa i njihove konkretne članove. Dajemo osnovne ekonomske crte, ukazujemo na osnovne finansijske mogućnosti, predlažemo pravce rešavanja ekonomskih i pravnih problema…

Da bi smo bili u mogućnosti da Vam damo odgovor neophodno je da kreirate Vaš profil na našem Portalu za klijente i da u njemu definišete Vaše pitanje. Ukoliko je potrebno možete i uneti (aploudovati) odgovarajuću dokumentaciju.

Ukoliko želite detaljnije, sveobuhvatnije i kompleksnije pravno ili drugo konsultantsko mišljenje stojimo Vam na raspolaganju. Što se naknade za takvo mišljenje, izradu akta ili drugo tiče mi je formiramo u odnosu na broj zahteva, pitanja, njihovu složenost, stručnjake koje je potrebno angažovati, kao i na Vaše potrebe i mogućnosti.

Daf Braun tim.

Ukoliko imate neko pitanje, možete nam poslati mejl.