Pravni kosalting / pravno savetovanje / pravno zastupanje

Pravne oblasti u kojima mi pružamo konsalting usluge:

* komplajans – konsultacije i davanje mišljenja u vezi s usaglašenosti  poslovanja banaka sa svim propisima koji regulišu bankarsko poslovanje,

* konsultacije, mišljenja i sugestije u vezi s zaključivanjem ugovora sa bankama i drugim finansijskim institucijama, odnosno drugim licima,

* konsultacije, mišljenja i sugestije o obavljanju svih bankarskih poslova,

* konsultacije i mišljenja u vezi s kreditnim poslovima,

* zastupanje pred finansijskim institucijama i sudovima,

* davanje analiza koje su banke najpovoljnije i pod kojim uslovima nude obavljanje određenih bankarskih poslova kao i posredovanje u zaključenju tih poslova sa bankama,

* izrada propisa i pojedinačnih pravnih akata.

* komplajans – konsultacije i davanje mišljenja u vezi s usaglašenosti  poslovanja osiguravajućih društava sa svim propisima koji regulišu poslovanje tih društava i posrednika u osiguranju,

* konsultacije, mišljenja i sugestije u vezi s zaključivanjem ugovora sa osiguravajućim društvima, odnosno drugim licima,

* davanje analiza koja su osiguravajuća društva najpovoljnija i pod kojim uslovima nude proizvode osiguranja kao i posredovanje u zaključenju tih poslova sa osiguravajućim društvima,

* zastupanje pred osiguravajućim društvima i sudovima,

* izrada propisa i pojedinačnih pravnih akata.

* konsultacije i davanje mišljenja u vezi s usaglašenosti  poslovanja društava koja se bave finansijskim lizingom sa svim propisima koji regulišu poslovanje u oblasti finansijskog lizinga,

* konsultacije, mišljenja i sugestije u vezi s zaključivanjem ugovora sa društavima koja se bave finansijskim lizingom, odnosno drugim licima,

* davanje analiza koja su društava koja se bave finansijskim lizingom najpovoljnija i pod kojim uslovima nude proizvode finansijskog lizinga kao i posredovanje u zaključenju tih poslova sa,

* zastupanje pred društavima koja se bave finansijskim lizingom i sudovima,

* izrada propisa i pojedinačnih pravnih akata.

* državna pomoć,

* ocena stepena učešća na tržištu,

* antimonopolsko savetovanje,

* vertikalni i horizontalni sporazumi.

* konsultacije i davanje mišljenja na sve vrste ugovora u privredi,

* sastavljanje svih brsta ugovora u privredi i drugih ugovora,

* definisanje i mišljenja u vezi sa svim obligaciono-pravnim odnosima pravnih i fizičkih lica.

* izrada ugovora o radu,

* izrada svih opštih akata iz oblasti radnog prava,

* davanje mišljenja u vezi sa svim propisima iz oblasti radnog prava,

* konsultacije pre nego što preduzmete bilo kakvu aktivnost,

* Izrada PSY profila zaposlenih i motivacioni treninzi,

* organizacija predavanja i in-house edukacija,

* organizacija događaja.

* konsultacije u vezi sa implementacijom propisa EU,

* ocena usklađenosti,

* izrada propisa.

Ukoliko imate neko pitanje, možete nam poslati mejl.