Biznis konsalting i koučing

Oblasti u kojima mi pružamo konsalting usluge:

* Savetovanje u postupcima privatizacije i restrukturiranja,

* Procena potencijala i pravni konsalting kod zajedničkih ulaganja – Joint Ventures,

* Osnivanje stranih predstavništava i drugih oblika registrovanja pravnih subjekata;

* Izrada biznis planova;

* Pravni konsalting u vezi sa osnivanjem privrednog društva i promene statusa i organizacije;

* Pravni konsalting u vezi sa stečajem, likvidacijom i brisanjem preduzeća

* Analiza konkurentnih prednosti preduzeća i njegove pozicije na tržištu

* Uvođenje novog proizvoda,

* Izbor distributivnih kanala,

* Analiza konkurencije,

* Plasman robe na inostrano tržište,

* Spajanja.

Svi pravni, finansijski i tehnički aspekti investiranja.

  • Finansijsko pravna procena nekretnine,
  • Odabir odgovarajućih nekretnina,
  • Konsultacije i mišljenje u vezi sa svim imovinsko- pravnim pitanjima u vezi sa nekretninama.
  • Marketing kampanje;
  • Ispitivanje tržišta.

Kreiranje vašeg brenda, pozicioniranje i upravljanje razvoja brenda.

Učestvovanje u svim fazama donošenja odluka, od početne faze procene varijabli  i bitnih činjenica za opredeljivanja suštine odluke, do formiranja i donošenja odluke, kao i njene implementacije.

Analiza korporativne bezbednosti i reputacionih rizika, operativnih i drugih rizika.

Traganje za odgovarajućim liderima (head hunting), traganje za odgovarajućim zaposlenima koji odgovaraju utvrđenim potrebnim profilima, saradnja sa rukovodećim licima na  postizanju što boljih rezulatata.

Definisanje broja zaposlenih i njihovih veština, potrebnih veština zaposlenih, vrste i stepena obrazovanja, potrebnih veština i iskustva, definisanje potreba za usavršavanjem i sprovođenje obuka…

Analiza konkurentnosti, predlaganje i sprovođenje promena u cilju poboljšanja konkurentosti…

Ukoliko imate neko pitanje, možete nam poslati mejl.