Lajf koučing/ Life coaching

Oblasti u kojima mi pružamo lajf koučing usluge:

  • Prepoznavanje cilja i definisanje vizije za uspeh sa osvrtom na individualne karakteristike;
  • Stvaranje profesionalnih i ličnih vizija, planova kao i metodologija za ostvarivanje tih planova;
  • Prepoznavanje ograničavajućih  faktora, navika i uverenja;
  • Prepoznavanje ciljeva, kreacija realnog plana za postizanje tih ciljeva i definisanje realne vizije za uspeh;
  • Prepoznavanje unutrašnje snage, aktivacija voljnih momenata i sistemski rad na uspostavljanju trajnog voljnog momenta, rad na finansijskoj nezavisnosti, rad na fizičkom doživljaju sopstvene ličnosti, mršavljenje i usvajanje fitnes navika…

Prepoznavanje, definisanje i realizacija poslovnih ciljeva, usavršavanje liderskih veština, postizanje poslovne i životne ravnoteže, definisanje poslovnog i ličnog života u uslovima burn upa, postizanje efikasne komunikacije i uvežbavanje retoričkih veština, kreiranje modela poslovnih ponašanja u zavisnosti od poslovnih potreba…

Sve vrste priprema pred važne životne momente…

Sve vrste PR usluga.

Ukoliko imate neko pitanje, možete nam poslati mejl.