4,8 milijardi funti možda nikad neće biti vraćene

Brarklis upozorava: 4,8 milijardi funti možda nikad neće biti vraćene.

Barklis je izvestio o velikom padu godišnje dobiti, izdvojivši milijarde funti za kredite za koje se očekuje da će pasti u crnu zomu zbog pandemije. Banka je prijavila pad dobiti prije oporezivanja za 30% na 3,1 milijardu funti za 2020. godinu, u odnosu na 4,3 milijarde funti u 2019. godini.

Barklis je prisiljen da izdvoji 4,8 milijardi funti za pokrivanje zajmova za koje je malo verovatno da će biti vraćeni usred ekonomskih posledica Covida. Uprkos tome što je banka najavila da će nastaviti sa dividendama, uz isplatu akcionara 1 funtu po akciji. Ova banka je bila jedan od najvećih pružalaca hitnih zajmova tokom krize sa koronavirusom, dajući preduzećima oko 27 milijardi funti što se može ispostaviti kao omča oko vrata.

Takođe je obezbedio više od 680.000 nagradnih plaćenih praznika na godišnjem nivou za kupce koji imaju hipoteke, kreditne kartice i zajmove. Barklis je upozorio da će troškovi povezani sa pandemijom ostati visoki tokom naredne godine, ali da očekuje da će troškovi gubitka zajma biti “značajno ispod” prošlogodišnjeg nivoa. Nekih 492 miliona funti izdvojeno je za pokrivanje očekivanih neplaćanja zajmoprimaca u poslednja tri meseca 2020. godine, ali to je za skoro petinu manje u odnosu na prethodni kvartal.

Dodali su i to da je trgovanje investicionim bankarstvom pomoglo da se ublaži uticaj krize Covid na njegovu maloprodajnu granicu, tako što je njegova “najbolja godina za tržište” i bankarski prihod pomogla da se grupa održi u profitu. “Očekujemo da će naš elastični i raznoliki poslovni model doneti značajno poboljšanje u povratu 2021. godine”, rekao je izvršni direktor grupe Jes Stalei.