Krivično zakonodavstvo u oblasti rada

Zaštitnik građana danas je po drugi put zatražio od nadležnih da isprave sistemske nedostatke kako bi se sprečilo da poslodavac postupa nezakonito, izigrava zakone i čini sebe nedostupnim nadležnim organima.

Zatražio je od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Poreske uprave da u slučaju sumnje da je izvršeno neko od krivičnih dela po osnovu rada postupaju po Krivičnom zakoniku i Zakoniku o krivičnom postupku.

Podsetio je da se nadležnima obratio još 2018. posle 22 slične pritužbe koje je do tada dobio, a da je ponovo reagovao povodom poslednje pritužbe koju je primio od zaposlene kojoj su uskraćena prava, a čiji je poslodavac nedostupan državnim organima.

U postupku kontrole po toj pritužbi, Zaštitnik gradjana je utvrdio da je zaposlenu poslodavac prijavio na fiktivnu firmu dok je bila na porodiljskom odsustvu, jer je u medjuvremenu prodao firmu u kojoj je radila.

Nije joj uplaćivao poreze i doprinose, zbog čega ona nema overene zdravstvene knjižice za sebe i dete.

Takodje, navodi Zaštitnik gradjana, uskraćeno joj je pravo na obavezno socijalno osiguranje nakon povratka sa porodiljskog odsustva posle prvog deteta, što je posredno uticalo na nemogućnost da ostvari pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja sa drugim detetom na kom se nalazila u momentu obraćanja Zaštitniku gradjana.

Nije bila u mogućnosti ni da pribavi otkaz ugovora o radu, čime je onemogućena da se prijavi na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i ostvari zakonom zagarantovana prava za slučaj nezaposlenosti. Onemogućena je, navodi se, i da eventualno zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, jer je i dalje zaposlena u firmi koja postoji samo formalno, a čije odgovorno lice je nedostupno državnim organima.

Naveo je da su nadležni po njegovoj ranijoj preporuci za ispravljanje nedostataka do danas samo delimično postupili, a da su sistemski problemi koji su tom preporukom obuhvaćeni i dalje aktuelni.

 

Izvor Blic